Шахла Бахрами
Автопортрет I
Фототрансфер върху папирус
27x20
Работи върху хартия
Автопортрет II
Фототрансфер върху папирус
27x20
Работи върху хартия
Автопортрет III
Фототрансфер върху папирус
27x20
Работи върху хартия
Автопортрет IV
Фототрансфер върху папирус
27x20
Работи върху хартия
 
Търси в