Никола Смилков
Адрес: ул.Стив Наумов” 20
2000 Штип, Македония
Teл: 00389 32 383 053  
E-mail: nsmilkov@yahoo.com

Роден на 26.10.1973 г. в Штип, Македония.
Композиция
38x40x30
Балкански симпозиум "Хартията '2002"
 
Търси в