Моника Роменска
Адрес: ул. А. Гидиков 11, Плодвив, България
Тел : 00359 32 628 754

Родена в Пловдив 1958 г.
Маса за консумация
90x90x80
Пленер
Вестници, начин на употреба
60x80
Пленер
Хроника на едно лято
25x36,5
Работи върху хартия
Хроника на едно лято
25x36,5
Работи върху хартия
 
Търси в