Самостоятелна излжоба

От 10 юни в ХГ-Добрич със самостоятелна изложба гостува младата художничка Венета Ганчева. Авторката е родена през 1977 година в град Добрич. Завършва Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър", спец. Текстил  при  проф. В.Овчаров, магистратура Мода  и  мениджмънт  в  модата. Участва в студентски изложби във Варна и Велико Търново, има самостоятелни изолжби в Добрич и Варна. Членува в сдружение на художниците "Ателие 13" - Добрич. 

По повод изложбата тя споделя: Аз творя заради самия творчески процес, заради вътрешната ми потребност да изразя себе си. Аз искам да създам един хипотетичен свят чрез своето умение и въображение. С помощта
на живописта, абстрактните форми и структури, искам да въздействам директно върху подсъзнанието, предизвиквайки чувства и усещания у зрителя, които в процеса на работа са вдъхновявали и мен. Споделяйки с хората своите емоционални преживявания, искам те да бъдат заредени за живот, да посрещат с оптимизъм несгодите, да изпитат радост от това, че са живи.
Моите творби са съчетание на пясък и акрил върху платно. Пясъкът пренесен от морския или речния бряг, чиито частици улавят във себе си спомени и чувства от изминали пътувания. Акрилната боя ми дава възможността да вградя пясъчните структури в моите платна, наситения цвят - да изрази моите усещания и емоции.
Картините ми са почерпили вдъхновение от художници като Пол Гоген и В. Кандински. Пол
Гоген полага основите на синтетичната живопис (или така наречения клоазонизъм), която се състои в използването на монолитни цветни петна, подчертани от изразителен, ясно очертан контур. Този контур присъства и в моите работи, той подсилва силата на цвета, силата на моите
чувства. Според Кандински "Абстракцията е освобождаване: "вътрешната потребност" на художника, неговото въображение, неговите емоции насочват рисунъка и определят избора на цветовата гама". Абстрактните линии и форми, определени от моето въображение, изразяват и моите емоции. Това е моят стил на работа: абстрактно-синтетична живопис. Ритъма на цветовете, движението на линиите и пясъчните структури изцяло хармонират с интезивността и наситеността на моите чувства, емоции и усещания, които искам зрителят да съпреживее с мен.

 
Търси в