ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ

МИСИЯ:

Художествена галерия - Добрич е градски музей за изобразителни изкуствa. Той развива всички аспекти на музейното дело, участва в реализирането на регионалната политика по опазване, изследване, популяризиране на изобразителното изкуство и работи в услуга на обществеността в града.

Насърчава и популяризира местните творчески кръгове. Художествена Галерия - Добрич е отворена за нови контакти с национални и международни културни институции за реализиране на различни проекти.

СГРАДА:
Сградата на Художествена Галерия - Добрич е архитектурно - строителен паметник на културата. Тя е строена в периода между 1933 - 1937 година и е интересна като пример на неокласицизма в архитектурата. Намира се в сьрцето на града и е основен акцент в архитектурната памет на Добрич с доминираща роля в днешния административно - културен център на града. Сградата е наситена с различни пластове историческа памет: Съдебна палата до 1940г., различни администрации  - след 1944 г., и е адаптирана за художествена галерия  - от 1981/82.

Сградата е на два етажа с обща площ от 3960 кв.м.
Фондът е събиран в продържение на 40 години - част от него са творби от националното художественото наследство (Златния фонд на България, творби от най - известните български класици). Галерията притежава над 3000 произведения - живопис, графика, декоративно - пластични изкуства, скулптура и творби от ръчно-правена хартия.

 
Търси в