Изложба конкурс на Алианц България

Напомняме ви, че във връзка с предстоящата изложба конкурс на Алианц България през м. май, събирането на работи за участие е на 10 май в Художествена галерия - Добрич. Предаването на творбите се придружава от Декларация-опис и Формуляр за биографични данни, които се попълват от автора.  Изложбата се открива на 13 май след журиране. За повече информация и за получаване на необходимите документи за участие, моля пишете на нашия e-mail.

 
Търси в