Изложба „Структура, форма, цвят”
Самостоятелна изложба живопис „Структура, форма, цвят” на Венета Ганчева ще се открие на 10 юни 2010 г. от 18.00 ч. в ХГ-Добрич. Авторката е родена през 1977 г. в Добрич, завършва Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър", специалност текстил при проф. В. Овчаров, магистратура мода и мениджмънт в модата. Участвала е в студентски изложби в ХГ "Борис Георгиев" във Варна и Велико Търново, има самостоятелни изложби във Варна и Добрич. Член е на сдружение на художниците "Ателие 13" - Добрич. За себе си тя споделя: Аз творя заради самия творчески процес, заради вътрешната ми потребност да изразя себе си. Искам да създам един хипотетичен свят чрез своето умение и въображение. С помощта на живописта, абстрактните форми и структури, искам да въздействам директно върху подсъзнанието, предизвиквайки чувства и усещания у зрителя, които в процеса на работа са вдъхновявали и мен ... Картините ми са почерпили вдъхновение от художници като Пол Гоген и В. Кандински.
 
Търси в