Изложба на турски художници-преподаватели
Изложба „Турско-Българско междууниверситетско сътрудничество и приятелство, Турска фолклорна музика” ще бъде открита на 26 април 2011 г. Ще бъдат представени 53 творби - живопис, турско миниатюрно изкуство и работи в техника ебру и традиционна фолклорна музика от Турция. Организатор на изложбата е Висше Училище Международен Колеж в Добрич. 
 
Търси в