Нов проект на Галерията "Работилница за въображение"
В навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура, Художествена галерия – Добрич  получи радостната новина за спечелен грант от Фондация „Америка за България” за проект „Работилница за въображение”.
Проектът  е мотивиран от работата ни с деца и ученици и е в пряка връзка с целите на фондация „Америка за България” за подкрепа на културата и нейното стимулиране. Фондацията подкрепя проекти в сферата на изкуството и културата, образование и библиотеки, гражданско общество, културен туризъм и опазване на недвижимото културно наследство. Проектът „Работилница за въображение” е в приоритетна област на подпомагане - образованието на деца чрез средствата на изкуството.
През последните 10 години екипът на галерията осъществява образователни програми и прилага добри музейни практики в партньорство с училища от Добрич. 
Приоритетна цел на проект „Работилница за въображение” е разширяване обхвата и атрактивността на образователната и творческа работа с деца и оживяване на музейното пространство. Създавайки „любимо” за учениците място за забавление и познание, очакваме да привлечем децата трайно към изкуството и да създадем добър фундамент за личностно равитие – познания и умения, които да използват през целия си живот.
Проектът е на обща стойност 75914 лв., като предоставеният грант от Фондация „Америка за България” е в размер на 35073 лв. Продължителността му е 12 месеца, започва през юни и ще продължи до май 2012 г. През летните месеци се предвижда ремонтиране и оборудване на една от залите в Галерията за провеждане на образователно-творческа работа с ученици от 4 и 5 клас, която ще започне  през новата учебна година.
В работилницата предстои обособяването на кътове за приложна работа, образователни занимания, презентации за история на изкуството, дейности с интердисциплинарен характер, виртуални срещи със световни музеи и творчески експерименти.
Партньори по проекта са Община град Добрич, отдел “Образование” ДХД, средни и основни училища в града.
 
Търси в