Сънят на един куб
Размер: 80x80x44
Автор: Спасе Перовски

Език
100x80
Изложба "Хартията '95"
Следи по водата
Пленер "Хартията 99"
Пейзаж ІІ
Отвъд хартията' 2004
 
 
Търси в